[Contents]

 Andong : Hahoe village, Hahoe Mask                    Museum

 Chongdo : Unmunsa Temple, youngam                       hot spring

 Hadong : CheonHak-dong village

 Hapchon : Mt. Kaya, Haein Temple

 Kyongju : Bulguksa, Sukguram

 Kosong : dinosaur foot-print

 Miryang : Olumgol 

 Taegu : Dalsong Park, Mt.Palgong,                Donghwasa TemplePagyesa                Temple,  Katbawi, Mt. Apsan
               Park
,  Turyu Park/Woobang
               Tower Land